Ta kontakt

Digital strategi

En digital strategi skal definere hvor du vil og hvordan du skal komme dit. For at dette skal være mulig må du kartlegge og forstå hvor du allerede er. Skal din bedrift lykkes, bør denne forståelsen være basert på data, ikke antakelser, for å ha reell verdi.

Frontkom har over 20 års erfaring med datainnsamlings- og analyseverktøy. Vi kan hjelpe deg å bygge en dyp forståelse av målgruppene dine og definere konkrete mål med kvantitative suksesskriterier. Slik kan vi sammen utarbeide en skreddersydd, innsiktsbasert digital strategi for å nå dit du vil.

Det hele starter med datainnsikt

 • En god digital strategi definerer hvor du vil og hvordan du skal komme dit.
 • For å sette konkrete mål må du vite hvor du starter fra. Denne innsikten bør være basert på data, ikke antakelser.
 • Frontkom hjelper deg med å sette opp datainnsamlings- og analyseverktøy. Deretter bruker vi innsikten de gir til å utforme en skreddersydd digital strategi tilpasset din bedrift.
 • Datainnsamling og analyse gir mulighet til kontinuerlig måling, justering og optimalisering.
 • Databasert innsikt legger et verdifullt grunnlag for dine mål og strategier.

Fire steg til datadrevet digital strategi

 1. Sett mål gjennom SMART-metoden
  For å sette mål som er mulig å jobbe med å mot, bruker vi SMART-rammeverket. På den måten sørger vi for at hele bedriften eller avdelingen er enige om hvor dere vil.
 2. Planlegg handlinger
  Når målet er satt, kan vi sette opp en liste over hvilke handlinger som vil bidra til å oppnå det. Hvert mål krever en egen strategi, og vi har etablerte prosesser for å planlegge handlinger innen alle digitale områder.
 3. Prioriter handlingene
  Noen handlinger er smartere enn andre. Vi hjelper deg med å fokusere tingene som gir best ROI – på kort og lang sikt. Nøkkelen er å begynne med det som gir mest belønning for minst arbeid.
 4. Utføring
  Å bestemme seg for å gjøre noe er bare begynnelsen. Nå trenger du prosesser og verktøy for å gjøre gjennomføringen så effektiv som mulig. Enten det gjelder markedsføring, merkevarestrategi eller planlegging av utnyttelse av teknologien du eier, har vi utprøvde metoder for å få det meste ut av potensialet ditt.

Hvordan starter samarbeidet vårt?

01

Innledende møte

02

Oppsett av sporings- og overvåkingsverktøy

03

Oppfølgingssamtale

Hva vil du oppnå med din digitale strategi?

For at arbeidet ditt skal ha retning er det viktig å definere mål, og det finnes ulike måter å gjøre det på. Hvor står du i dag og hva ønsker du å oppnå med din digitale markedsføring? Hvilke verktøy finnes og hvordan kan de utnyttes best mulig?

Mål, målstyring og måloppnåelse

 • Realistisk og ambisiøst
  Vi anbefaler å koke målene dine ned til noe som er målbart. Ta utgangspunkt i nåværende situasjon og baser målene på det for at de skal bli realistiske. Jobb med dem til de blir konkrete – slik er det mulig å måle fremdrift, justere og optimalisere arbeidet underveis.
 • Målbart og tidfestet
  En nyttig tilnærming for målstyring er OKR – Objectives and Key Results. Enkelt forklart innebærer det at man ved hjelp av et tydelig rammeverk setter seg kvalitative mål og knytter kvantitative suksesskriterier til hvert av dem. Målene skal være ambisiøse, men enkle å forstå, de skal være tidfestet og justeres jevnlig.
 • Kontinuerlig justering og optimalisering
  OKR gjør strategien til en synligere ledestjerne i hverdagen fordi de overordnede målene blir konkrete og målbare. Ideelt sett etableres OKR-metodikken i alle deler av organisasjonen for å sikre at alle drar i samme retning mot samme overordnede strategi. En slik fremgangsmåte gir deg muligheten til å konkret vurdere effekten av eget arbeid med kontinuerlige justeringer og forbedringer.
 • Strategi og metode
  Etter at målene er definert er det på tide å legge en plan for hvordan du som ansvarlig kan oppnå disse målene. Vi har vel alle hørt at en god leder er en som er god til å delegere – og det er mye sant i dette. Å være ansvarlig betyr ikke nødvendigvis at man må utføre alle oppgavene selv, men at man må finne en god metode for å nå målene – med de ressursene man har til rådighet.

Typiske områder for digitale strategier

 • Bygge merkevare
 • Produktmarkedsføring
 • Leadsgenerering
 • Databehandling og informasjonsflyt

Har du kontroll på dette?

 • Eiendeler/assets som innhold, data etc.
 • Målgrupper – og hvilken fase de befinner seg i
 • Fundament – hva har vi å tilby?
 • Kanaler – eide, leide og fortjente

Ser du etter en digital strategi skreddersydd for din forretningsmodell? Kontakt oss