Kontakt oss

Kunde: Bærum kommune/Destinasjon Bærum.

Se nettside

Oppdrag: Tiltakspakke og komplett lokal handel-kampanje med mål om raske lokale sysselsettingsgevinster under koronapandemien.

Bransje: Offentlig sektor

Størrelse: 130.000 innbyggere

Tjenester: Visuell profil og kommunikasjonsstrategi for tiltakspakke Bærum. Komplett lokal handel-kampanje inkl. visuell profil, kommunikasjonsstrategi og -gjennomføring.

Tjenester vi har levert:

  • Kommunikasjonsstrategi
  • Visuell profil
  • Nettsider
  • Kampanjeplan og -gjennomføring
  • Sosiale medier
  • Annonsering

Tiltakspakke for lokal sysselsetting

Da koronaviruset tok jerngrep på hele verden våren 2020, iverksatte myndighetene mange forskjellige tiltak. I Bærum ble det vedtatt en lokal tiltakspakke som skulle sørge for at arbeidslivet, næringslivet og frivilligheten i kommunen kom best mulig ut av korona-situasjonen. Blant tiltakene var å stimulere til økt lokal handel i form av en lokal handel-kampanje for Bærum kommune – som vi fikk i oppdrag å utforme.

Visuell profil, kommunikasjonsstrategi og kampanjeplan

Kampanjer om lokal handel er en kjent sak. Hensikten med slike kampanjer er å oppfordre lokalbefolkningen til å bruke lokale butikker og restauranter. Rett og slett bruke lokalmiljøet. I løpet av 2020 har vi sett så vi mange eksempler på lokal handel-kampanjer, alle med litt ulik vinkling. Vi fikk oppdraget med å utarbeide en kampanje for Bærum kommune.

Det hele startet med Bærumspakken – en spesiell, lokal tiltakspakke for å sørge for at arbeidslivet, næringslivet og frivilligheten i kommunen kom best mulig ut av korona-situasjonen.

Tiltakene i pakken ble utformet for å gi raske sysselsettingsgevinster. En rekke kommunale vedlikeholds- og utbyggingsprosjekter ble fremskyndet. Slik skulle det skapes etterspørsel som vil sikre sysselsetting og inntekter for lokalt og regionalt næringsliv.

Som en del av tiltakspakken fikk vi i oppdrag å utarbeide en lokal handel-kampanje. Oppdraget besto i å utarbeide en profil og en kommunikasjonsstrategi for Bærumspakken i tillegg til en full profil, kampanjeplan og gjennomføring av denne for lokal handel.

Slik løste vi det

Arbeidet startet med å lage profil og kommunikasjonsstrategi for Bærumspakken. Dette arbeidet la grunnlaget for lokal handel-kampanjen, da vi blant annet valgte å videreføre farger og stil i utarbeidelse av logo og konsept.

Vi samlet et team med ulike kompetanseområder hvor det i starten var fokus på konseptet. Det ble gjennomført idemøter om budskap, gjennomføring og hvordan vi skulle kommunisere det ut. Tanken var å finne en riktig tone, riktig kanalvalg og ikke minst målgruppe vi skulle kommunisere til.

Spesielt var vi opptatt av at tonen ble positiv. Målet var å skape positive assosiasjoner til å handle lokalt. I samarbeid med oppdragsgiveren ble vinklingen på kampanje å belyse hvordan lokal handel påvirker alt i et lokalsamfunn, som idrett, kultur og frivillige organisasjoner.

Videre ble det grafiske utarbeidet med logo og profilering. Fargene vi landet på var blått og grønt. Fargene er nedtonet og representerer landskapet i Bærum, med sjøen og marka. Vi ønsket ikke en fargepalett som gjør for mye ut av seg, men noe som kan tåle å brukes over tid.

En av de viktigste måtene å formidle budskapet på ble gjennom film. I tillegg la vi en plan for synlighet og posting i sosiale medier og annonsering via Budstikka, Google, Facebook og Instagram.

Det ble etablert en egen nettside for kampanjen hvor det ble publisert innhold og informasjon om kampanjen og aktiviteter underveis.

Etter sommeren 2020 ble det også iverksatt en konkurranse på Instagram. Vinnerne av konkurransen fikk et spesialdesignet handlenett som var fylt av det beste fra Bærum. Lokale produsenter og bedrifter fikk anledning til å presentere sine produkter til et bredt publikum.

Stort engasjement på kort tid

Resultatet ble en komplett kampanje kalt “Har det i Bærum”. Tanken er å fremheve at alt du trenger finner du i Bærum. Næringsliv og handel i kommunen tilbyr det meste du trenger og det er ikke nødvendig å reise ut av kommunen for å finne tilsvarende produkter eller tjenester.

Nettsiden hardet.no ble lansert i starten av juni 2020. Like etter kunne innbyggerne i Bærum kommune se annonser på Budstikka og i sosiale medier.

Gjennom kampanjeperioden som varte fra juni til desember 2020 ble det kommunisert ulike budskap. Poster i sosiale medier og annonser ble spredt hovedsakelig i Bærum og har flere hundre tusen visninger.

Først ut var kjernen i kampanjen med hvordan lokale virksomheter bidrar til idrett og kultur. De er med og bidrar til at hele lokalsamfunnet går rundt. Videre hadde vi gjennom sommeren fokus på Bærum som en feriekommune. Utover høsten var det konkurransen på Instagram #hardetibærum, som var hovedfokuset.

Totalt har annonser på tvers av plattformene 863 346 visninger. I tillegg har annonsene fått 247 465 klikk. Som vil si en stor rekkevidde blant innbyggerne i Bærum. Dette kommer i tillegg til den organiske rekkevidden via omtale i andre medier, sosiale medier-poster og egen nettside.

Totalt sett har kampanjen hatt stor rekkevidde, både for næringslivet og for innbyggerne. Via konkurransen på Instagram har vi også fått kjenne på et stort lokalt engasjement og at folk ønsker å handle lokalt.

Har du lignende behov? Kontakt oss gjerne for en prat

Se flere referanser