Kontakt oss

Kunde

Jøtul Group

Bransje

Produsent av ovner og peisinnsatser

Oppdrag

Digital arkitektur som betjener flere markeder på flere språk. Høye sikkerhetskrav, forskjellige temaer, administrasjon av lokalt innhold. Bredt produktutvalg og høyt antall medieressurser. Bærekraftsstrategi.

Teknologi

Drupal Multisite
Drupal Gutenberg
InRiver PIM

Prosjektet:

 • 40 nettsteder – én kodebase
 • Flere land, noen flerspråklige
 • Forskjellige temaer
 • Lokal innholdsadministrasjon
 • Høye sikkerhetskrav
 • Sterk, særegen merkevare
 • Bredt produktspekter
 • Produktdata må alltid være oppdatert på alle nettsteder
 • Stort antall media assets
 • Definisjon og kommunikasjon av bærekraftstrategi

1853

Etableringsår

45

Antall land

40

Nettsteder

1

Kodebase

Norsk håndverk i fyr og flamme

Jøtul er en av verdens ledende produsenter av vedovner, peisinnsatser og peiser. I Frontkom er vi stolte av å levere deres komplekse nettsidestruktur på Drupal med InRiver PIM-integrasjon. Kraftige, pålitelige systemer er essensielt for at Jøtul skal kunne kommunisere og opprettholde sitt sterke varemerke og omfattende produktportefølje på hele 40 nettsteder.

Drupal Multisite

Som  internasjonal aktør som selger et bredt produktspekter til en rekke markeder, er Jøtul avhengig av et kraftig, pålitelig innholdsstyringssystem. Drupal CMS er det beste valget for å levere i henhold til selskapets høye forventninger og komplekse krav, og dermed ivareta Jøtuls sterke merkevare i bredden av markeder og overfor alle målgrupper. 

40 nettsteder – én kodebase

Nettstedene representerer og kommuniserer Jøtuls små og store varemerker i flere land, på ulike språk og til en rekke kunder og målgrupper. Drupal CMS gir Jøtul muligheten til å betjene de 40 forskjellige nettstedene på én og samme kodebase.

Å administrere så mange nettsteder på samme kodebase krever et komplekst oppsett og et visst nivå av teknisk ekspertise. Når investeringen i en god kodebase er gjort, er imidlertid nettstedene både enklere og mer effektive å betjene. Alle Jøtuls nettsteder har samme struktur og tilnærmet samme funksjonalitet, mens temaet varierer mellom dem. Muligheten til å administrere alle nettsteder fra samme oppsett, innebærer at vedlikehold og utvikling ikke bare blir enklere og mer effektivt, men også sikrere.

Felles kodebase gjør det mulig å gjennomføre alle oppdateringer og utføre generelt vedlikehold på alle nettsteder samtidig. Resultatet er at sikkerhetsstandarden er gjennomgående høy. At Jøtul har valgt Drupal Multisite til sin komplekse nettstedsstruktur, gjør at de er garantert lav risiko og høy kvalitet.

Drupal Gutenberg

Jøtul kommuniserer flere ulike varemerker til en rekke markeder. De har derfor behov for at lokale markedsførere kan produsere og oppdatere deler av  innholdet på nettsidene de har ansvar for.

Lokal håndtering av innhold

For at dette skal fungere så bra som mulig, har vi tatt i bruk Drupal Gutenberg sidebygger på Jøtuls nettsteder. Drupal Gutenberg er lett å lære for nye innholdsprodusenter og nettredaktører, også for de med tidligere erfaring med WordPress-nettsteder.

De lokale markedsførerne kan enkelt produsere, publisere og administrere innhold til sine markeder ved hjelp av Drupal Gutenberg-blokker. Blokkene er designet for å kommunisere og opprettholde merkevareidentiteten på tvers av alle Jøtuls nettsteder. Slik har lokale markedsførere frihet til å produsere og publisere innhold i henhold til Jøtuls designmanual.

De avanserte egenskapene og den ubegrensede funksjonaliteten i Drupal Multisite, i kombinasjon med fleksibiliteten og enkelheten man får med Drupal Gutenberg sidebygger, gjør Drupal CMS til det opplagte valget for en kompleks nettstedsstruktur som Jøtuls.

InRiver PIM

For å sikre at alle produktdata på alle Jøtuls nettsteder er oppdatert til enhver tid, er InRiver PIM integrert med Drupal.

Oppdatert informasjon på alle nettsteder

PIM (Product Information System) lagrer all produktinformasjon, som produktspesifikasjoner, bilder og manualer. Når dataene som er lagret i PIM endres, vil den oppdaterte informasjonen bli kanalisert til de riktige Drupal-nettstedene.

PIM’et lagrer og håndterer også oversettelser til ulike språk, som kanaliseres og vises på de forskjellige Jøtul-nettstedene. Blant de store fordelene med PIM, er at dataene også kan kanaliseres til andre systemer. Dette er viktig fordi noen av Jøtuls nettsteder, som Ildstedet.no, er laget i WordPress. Det er viktig at disse nettstedene viser oppdatert produktinformasjon på linje med Drupal-nettstedene. 

Frontkom er stolt over å ha gjort forbedringer av Jøtuls InRiver PIM-integrasjon som representerer stor verdi for kunden. Automatiske oppdateringer og effektiv feilsøking gir lite rom for feil i visningen av innholdet. Håndtering av detaljert produktinformasjon og mediemateriell med hyppige oppdateringer over 40 nettsteder, er gjort mulig for Jøtul med InRiver PIM integrert med Drupal.

Bærekraftsstrategi

Selv om forretningsetikk, bærekraft og sosialt ansvar er godt integrert i Jøtuls kultur og drift, har behovet for å definere og kommunisere en klar bærekraftsstrategi blitt tydelig de siste årene. For at konsernet skal kunne imøtegå offentlige pålegg, interne forventninger og det moderne markedets høye krav, har Frontkom bidratt til å samle relevant informasjon fra alle deler av Jøtul Group, for deretter å organisere og presentere den i et strategidokument for bærekraft.

Dokumentet kartlegger mål, prestasjoner og utfordringer, og er et veikart for pågående og fremtidig bærekraftsarbeid i hele organisasjonen. Det er også et verdifullt verktøy ledere på alle nivåer kan bruke for å kommunisere en felles bærekraftstrategi både internt og eksternt. Etter å ha fullført strategidokumentet, ble Frontkom invitert til å presentere strategien for rundt 200 forhandlere fra hele Europa på en intern konferanse i Jøtuls hjemby Fredrikstad.

Å definere bærekraftsstrategi

For å samle informasjon til å definere en felles bærekraftstrategi for Jøtul Group, intervjuet Frontkom ansatte på ledernivå i hele organisasjonen. En betydelig del av jobben var å gå gjennom rutiner, dokumentasjon og rapporter fra de forskjellige fabrikkene. For at alle deler av konsernet skal jobbe i henhold til samme strategi, var det viktig å definere prioriteringer og mål. Det var også viktig å kartlegge og videreføre det omfattende bærekraftsarbeidet som allerede ble utført i konsernet.

Basert på funn i intervjuene og en betydelig mengde dokumentasjon og rapporter, ble det klart at Jøtuls bærekraftstrategi hviler på 3 søyler:

 • Circular: Jøtul Group Circular handler om å produsere produkter med fokus på resirkulering, holdbarhet, høy kvalitet og gjenbruk. Jøtul har lange tradisjoner og et godt utviklet system for å produsere nye og rentbrennende produkter med gjenbrukte materialer.
 • Education: Jøtul Group Education beskriver hvordan konsernet skal ta ansvar for å lære sluttbrukere å bruke produktene på den riktige, og dermed mest miljøvennlige måten. Jøtul vil også lære opp leverandører og forhandlere i hvordan de kan utnytte selskapets verdikjede best mulig.
 • Environment: Jøtul Group Environment-prinsippet har som mål å veilede selskapet i tiltak som vil redusere miljøpåvirkningen fra driften. Jøtul fokuserer på å redusere utslipp knyttet til strømforbruket i produksjonen og den generelle logistikken i hele selskapet.

Strategien må kommuniseres

Å kommunisere bærekraftstrategien til relevante målgrupper er viktig for å lykkes med å gjennomføre den. De mange ulike målgruppene som omtales nedenfor, illustrerer hvor viktig det er å ha en tydelig definert strategi som er mulig å kommunisere. Budskapet skal nå fram til alle deler av organisasjonen, men også til relevante eksterne interessenter. Ved å definere og kommunisere de 3 bærekraftssøylene, blir strategidokumentet et verdifullt strategisk veikart, men også et nyttig praktisk verktøy for intern og ekstern kommunikasjon.

Strategidokumentet Frontkom har utarbeidet definerer hvordan Jøtul Group kommuniserer bærekraft internt til styret, ansatte, representanter og fagforeninger, samt til eiere og aksjonærer, finansmarkedet og banker. Ekstern kommunikasjon involverer alle deler av markedet, som kunder, importører/distributører, leverandører og andre forretningsforbindelser. Inkludert i kommunikasjonsstrategien er også PR-arbeid og informasjon mot media, myndigheter og bransjeorganisasjoner.

Jøtul er et fremtidsrettet selskap som er bevisst sitt ansvar for å drifte bærekraftig. Deres interne Environmental Engineer jobber kontinuerlig med  videreutvikling av konsernets bærekraftsstrategi.

Vil du vite mer om hvordan vårt team kan hjelpe deg?  Ta kontakt med Anna 👋

Anna

Anna

Senior advisor
Sales

Vi har også jobbet med