Kontakt oss

Kunde

Hans Nielsen Hauge VGS

Bransje

Utdanning

Oppdrag

Jobbe mer systematisk, målrettet og strategisk med omdømme, synlighet og rekruttering i digitale kanaler.

Teknologi

WordPress

Skolens beliggenhet

Fredrikstad

Ansatte

28

Vi har levert:

  • Strategi, rådgivning og opplæring
  • Digital markedsføring
  • Innholdsproduksjon
  • Betalt annonsering
  • Konverteringsoptimalisering
  • Kampanjer og landingssider
  • Design og utvikling av nettside
  • Drift og vedlikehold av nettside

Portrett av Martin Gulbrandsen

Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Frontkom. Det er en god balanse mellom strategisk og operativt arbeid som gir oss en tydelig retning, samkjørt kommunikasjon på tvers av kanaler og gode resultater. Sammen med Frontkom jobber vi mye med hvordan vi skal vekte kanaler, vinkle budskap og sikte oss inn mot de riktige målgruppene. I markedsarbeidet snakker resultatene for seg selv og er over all forventning! Frontkom har vært en viktig støtte i arbeidet med å videreutvikle skolen. Fra høsten 2024 utvider vi med 1000kvm, tre parallelle klasser og flere fag til elevene. Jeg kan trygt anbefale Frontkom videre.

Martin Gulbrandsen, Rektor på Hans Nielsen Hauge VGS

Da konkurransen om elevene spisset seg til fikk Hans Nielsen Hauge VGS hjelp av Frontkom med strategi og rekruttering. Mange gode aktiviteter ga uttelling og skolen utvider kapasiteten.

La oss starte med resultatene: Hans Nielsen Hauge VGS opplevde økning og bedre kvalitet i søkertallene til den private skolen. Markedsføringsaktiviteter bygget oppunder skolens strategi og forsterket merkevaren både internt og eksternt.  

Utfordring

Hans Nielsen Hauge VGS har drevet skole i Fredrikstad sentrum siden 2014 og gradvis bygget seg opp til å bli en skole med nærmere 270 elever med et godt rykte både faglig og sosialt. Hans Nielsen Hauge VGS tok kontakt med oss da de ønsket mer forutsigbare rammer rundt driften fra år til år og en tydeligere kommunikasjonsstrategi. Bakgrunnen var blant annet at de kjente konkurransen ble hardere fra både offentlige og private videregående skoler.

Christopher Mentzoni

“Det som skiller seg ut hos Frontkom, er at de er så frempå. De utfordrer og beriker oss, kommer med innspill og gir oss den motstanden og støtten vi trenger. Samtidig svarer de raskt på henvendelser og leveransene er solide. Vi har for første gang utvidet med tre klasser på VG1. I tillegg har vi fulle klasser med venteliste på VG2 og VG3. Det er helt fantastisk! De gjør grundig arbeid og vi gir de våre beste anbefalinger.”

Christopher Mentzoni, Administrasjonsleder på Hans Nielsen Hauge VGS

Hva vi gjorde

Vi begynte samarbeidet med å re-etablere og tydeliggjøre skolens visjon, misjon og verdier, slik at alle drar i samme retning og er bevisste på både målet og hvordan det daglige arbeidet bidrar til å komme dit. Deretter utarbeidet vi en markeds- og innholdsstrategi for at HNH VGS skulle få et tydeligere eierskap til sine digitale kanaler med tilpasset kommunikasjon mot målgruppene. Vi ser at det er flere personer involvert i valget av skole og linje. Her er det viktig å treffe både beslutningstaker og påvirkere.

For å skape synlighet begynte vi med en forfriskning av nettsiden med helt nytt utseende og forbedret navigasjon.Overhalingen av nettsiden ble basert på data fra brukere og trafikk. Dette bidro til at besøkende raskere fant informasjonen de søkte etter. Vi ønsket også å øke trafikken ytterligere. Derfor satte vi i gang med innholdsproduksjon til blogg og annonsering på sosiale medier som Snapchat og TikTok for å oppnå dette. Artiklene vi skrev har høy relevans og verdi fra år til år, slik at de kan gjenbrukes, re-publiseres og oppdateres. På den måten kan man bruke tiden mer effektivt i hver rekrutteringsperiode. Artiklene ledet også leseren inn på landingssiden for å bli elev med mål om at det skal generere skolesøknader.

Rapportene viste at godt innhold og annonsering på sosiale medier fungerte svært godt. Derfor la vi alt trykket på det i rekrutteringsperioden fra oktober/november til mars. Det ga enda bedre resultater. Hans Nielsen Hauge VGS fylte opp innboksen med flere skolesøknader enn tidligere og fikk flere nye elever. Skolen så også at ambisiøse og faglig sterke elever søkte mye tidligere enn før og de søkte seg til HNH VGS. 

Den viktigste grunnen til at Hans Nielsen Hauge VGS har lyktes så godt med digital markedsføring er den tette dialogen med rådgiver og løpende rapportering underveis. Dette har gitt oss god innsikt i kundens behov, men også viktig kunnskap om målgruppen og markedet. Slik kunne vi følge med på eksterne faktorer og planlegge for naturlige svingninger gjennom året. Et eksempel på dette er sesongsvingningen fra mars til september. Da ligger fokuset på utdanning av unge sinn og det er få som bytter skole. Vi begrenset derfor markedsføringen i de månedene til å gjøre mer forberedende til ny rekrutteringsperiode og vedlikehold, og satte i stedet inn kruttet da etterspørselen økte igjen ved vintertidene.

Resultater

206%

økning i antall skolesøknader fra 2022 til 2023

3,6x

økning i antall nye besøkende til nettsiden

3,7x

økning i organisk trafikk til nettsiden

14x

økning i organisk trafikk fra sosiale medier

Utvider med 1000kvm

I 2024 blir skolen utvidet med 1000 kvadratmeter

Utvider med 1 klasse

Skolen vil for første gang ha tre klasser på VG1

Venteliste på VG2 og VG3

Skolen har fulle klasser med venteliste på VG2 og VG3

Vil du vite mer om nettsider og digital markedsføring for skoler? Ta kontakt med meg.

Marianne Godiksen

Marianne Godiksen

Salgssjef og Senior Digital Markedsfører

Flere referanser

Vi har også jobbet med