Ta kontakt

Universell utforming

Tilgjengelighet og universell utforming er viktig når organisasjoner skal lage nettsider av høy kvalitet, og ikke ekskludere folk fra å bruke deres produkter og tjenester.

En del av vårt oppdrag er å hjelpe mennesker å ta i bruk teknologi for vekst, innovasjon og positiv verdenspåvirkning.

Å gjøre organisasjonen din åpen for alle handler ikke bare om å overholde et regelverk, men også å gjøre det rette.

Hva er universell utforming?

Universell utforming handler om å gjøre det digitale innholdet ditt tilgjengelig for så mange mennesker som mulig. Det tar ikke bare hensyn til folk med alvorlige funksjonsnedsettelser, men også de som har glemt f.eks brillene sine og dermed har litt dårligere syn.

Verdens helseorganisasjon har identifisert over 1 milliard funksjonshemmede. 20% av dem lever med store funksjonsvansker i hverdagen.

Hvorfor investere i universell utforming?

  • Gjør sidene dine brukervennlig for alle
  • Nå frem til et større publikum
  • Tilfredsstill lover og regler
  • Bedre synlighet i søkemotorer
  • Unngå bøter og skade på omdømmet ditt
  • God universell utforming er med på å bygge merkevaren din
  • Kort og godt – universell utforming er lønnsomt

Unngå bøter – og skape en nettside som virker for alle

I  mai 2021 vedtok Stortinget at kravene i EUs nettdirektiv skal bli en del av norsk lov og gjelde for virksomhet i offentlig sektor. Kravet trer i kraft 1. januar 2022.

Likestillings- og Diskrimineringsloven har allerede satt igang tiltak mot enkelte organisasjoner (som Stiftelsen Handelshøyskolen BI og Universitetet i Bergen). Disse har allerede fått betydelige bøter.

Direktivet stiller krav til form og innhold på siden din. For å tilfredsstille kravene (og lage en bedre nettside for brukerne dine) bør du gjøre tiltak jo før jo heller.

Ønsker du hjelp til dette kan vi hjelpe deg med arbeidet.

Kontakt oss

Kunder vi har hjulpet

Slik hjelper vi deg med universell utforming

01

Vi utarbeider status og rapport på hva som må gjøres

02

Vi hjelper deg med å implementere endringer

03

Vi holder deg oppdatert på endringer som måtte komme

54% av voksne som har en funksjonshemming bruker online tjenester

54%

Innholdsvurdering – første steg til et bedre brukeropplevelse

Vi bruker Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) for å vurdere potensielle problemer og peke på de riktige løsningene.

Deretter tester vi dem manuelt og merker eventuelle problemer. Ved hjelp av utviklerverktøy ser vi under skallet og vurderer koden. Vi tester løsningen uten å bruke berøring eller mus: voice over, tastatur.

Vi dokumenterer funnene med tydelig indikasjon på retningslinjen det refereres til, beskrivelse av et problem og suksesskriterier.

Eventuelt markerer vi de eksakte løsningene som gjør at du tilfredsstiller kriteriene og skaper en god brukeropplevelse for kundene dine.

Gjør nettstedet ditt bedre og tilgjengelig for alle Kontakt oss