Kontakt oss

Universell utforming

Tilgjengelighet og universell utforming er viktig når organisasjoner skal lage nettsider av høy kvalitet, og ikke ekskludere folk fra å bruke deres produkter og tjenester.

En del av vårt oppdrag er å hjelpe mennesker å ta i bruk teknologi for vekst, innovasjon og positiv verdenspåvirkning.

Å gjøre organisasjonen din åpen for alle handler ikke bare om å overholde et regelverk, men også å gjøre det rette.

Hva er universell utforming?

Universell utforming handler om å gjøre det digitale innholdet ditt tilgjengelig for så mange mennesker som mulig. Det tar ikke bare hensyn til folk med alvorlige funksjonsnedsettelser, men også de som har glemt f.eks brillene sine og dermed har litt dårligere syn.

Verdens helseorganisasjon har identifisert over 1 milliard funksjonshemmede. 20% av dem lever med store funksjonsvansker i hverdagen.

Hvorfor investere i universell utforming?

  • Gjør sidene dine brukervennlig for alle
  • Nå frem til et større publikum
  • Tilfredsstill lover og regler
  • Bedre synlighet i søkemotorer
  • Unngå bøter og skade på omdømmet ditt
  • God universell utforming er med på å bygge merkevaren din
  • Kort og godt – universell utforming er lønnsomt

Skap en nettside som virker for alle

Som eier av offentlige nettsteder bør det være et mål å opprettholde et høyt tilgjengelighetsnivå. Målet er å gjøre nettet og offentlig informasjon tilgjengelig for alle, også de med funksjonsnedsettelser.

 

Fra 1. februar 2023 har WCAG 2.1 vært pålagt å følge for offentlige selskap. I dette ligger 48 krav. Private selskap er pålagt å følge 35 krav. 

 

Offentlige selskap skal også gjøre opp status og rapportere denne i en tilgjengelighetserklæring som lenkes til fra nettsiden. Private selskaper og frivillige organisasjoner er ikke pålagt å ha tilgjengelighetserklæring, og får ikke tilgang til Digdirs løsning. En tilgjengelighetserklæring skal oppdateres minimum årlig.

 

De fleste apper til mobil og nettbrett skal være universelt utformet. Det gjelder alle apper som trenger nettforbindelse for å fungere etter at de er lastet ned. Apper publisert av selskaper i offentlig sektor skal følge de samme 48 kravene som stilles til nettsider fra 1.2.2024. Det stilles også krav til tilgjengelighetserklæring for apper dersom appen er en del av primærtilbudet fra organisasjonen.

 

Ønsker du hjelp til en gjennomgang av status eller grunnlag til erklæringen så er det bare å ta kontakt. Vi bidrar også gjerne med løsningsforslag og implementering.

Kontakt oss

Kunder vi har hjulpet

Slik hjelper vi deg med universell utforming

01

Vi utarbeider status og rapport på hva som må gjøres

02

Vi hjelper deg med å implementere endringer

03

Vi holder deg oppdatert på endringer som måtte komme

54% av voksne som har en funksjonshemming bruker online tjenester

54%

Innholdsvurdering – første steg til en bedre brukeropplevelse

Vi bruker Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) for å vurdere potensielle problemer og peke på de riktige løsningene.

Deretter tester vi dem manuelt og merker eventuelle problemer. Ved hjelp av utviklerverktøy ser vi under skallet og vurderer koden. Vi tester løsningen uten å bruke berøring eller mus: voice over, tastatur.

Vi dokumenterer funnene med tydelig indikasjon på retningslinjen det refereres til, beskrivelse av et problem og suksesskriterier.

Eventuelt markerer vi de eksakte løsningene som gjør at du tilfredsstiller kriteriene og skaper en god brukeropplevelse for kundene dine.

Gjør nettstedet ditt bedre og tilgjengelig for alle Kontakt oss

Blogginnlegg om universell utforming

Nå må alle offentlige nettsteder levere tilgjengelighetserklæring

En tilgjengelighetserklæring henger sammen med kravet til universell utforming av nettsider.

God tilgjengelighet er god butikk

Driver du nettside har du hørt forkortelsen WCAG. Hva tenker du om de bokstavene egentlig?

Universell utforming: Gjør nettsiden din tilgjengelig for folk og søkemotorer

En stor del av målgruppen din vil få en bedre brukeropplevelse på nettsiden dersom du sørger for å oppfylle noen relativt enkle krav.