Kontakt oss

Om IBIY

I Believe In You (IBIY) er en sveitsisk folkefinansieringsplattform skapt av fremgangsrike idrettsutøvere og har sitt hovedkontor i Bern, Sveits.

Plattformens misjon er å muliggjøre for unge idrettsutøvere å realisere sitt idrettslige potensiale og oppfylle sine drømmer.

Merkevareutfordringen

IBIY’s merkevare var utdatert og representerte ikke deres verdier på en tydelig nok måte.

Oppgaven vår var å skape en moderne, inkluderende merkevare som ville gjenspeile den positive ånden til IBIY og appellere til deres unge publikum.

Merkevareprosessen

Da vi startet merkevareprosessen, måtte vi ta hensyn til flere forskjellige faktorer.

For det første identifiserte vi følelsene som merkevaren måtte fremkalle: inspirasjon og tro på unge idrettsutøvere når de streber etter suksess.

Vi visste også at merkevaren måtte være universelt forståelig for Sveits’ flerspråklige befolkning. Dette ville også muliggjøre fremtidig internasjonal utvidelse av plattformen.

En annen vurdering var allsidighet. Merkevaren måtte fungere godt i digitale sammenhenger og på mange forskjellige typer markedsføringsmateriell.

For best mulig tilgjengelighet ønsket vi et enkelt og lesbart design. Merkevaren skulle heller ikke trekke oppmerksomheten bort fra de viktige historiene til menneskene i IBIY-samfunnet

Hvordan vi samarbeidet

Vi startet med workshops for å oppnå en klar og konsistent visjon. Det var avgjørende for oss å forstå IBIY og deres behov.

Vi gjennomførte også analyse av konkurrenten for å gjøre oss kjent med det visuelle språket som IBIYs publikum ville kjenne igjen. Dette ville hjelpe oss med å differensiere IBIYs merkevare bedre.

Når vi hadde avklart prosjektmålene, rettet vi fokuset mot å forstå plattformens brukere.

IBIYs nye merkevare måtte treffe mange forskjellige brukere:

  • Utøvere i målgruppen
  • Prosjektskapere
  • Prosjektfremmere – donorstøttespillere
  • Prosjektledere, dvs. IBIS-ansatte som deler beste praksis for pengeinnsamling

Resultat

“JEG TROR PÅ DEG”: Disse fire ordene gjenspeiler perfekt essensen av merkevaren og organisasjonens formål. Vi foreslo et design som arrangerer visuelle motiver i et mønster basert på denne frasen, slik at navnet blir enda mer sentral for plattformen.

Til syvende og sist har den nye merkevaren blitt bindevevet for IBIYs kommunikasjon. Dens enkelhet og allsidighet gjør det enkelt å implementere den på trykt materiale, klær og mye mer.

IBIYs nye merkevare er moderne, kommunikativ og enkel å utvide i årene som kommer. Med denne allsidige designen kan de demonstrere sin verdi og bygge tillit til organisasjonen, noe som hjelper både dem og brukerne deres med å nå sitt potensiale.

For å faktasjekke vår forståelse av plattformens brukere og deres mål, gjennomførte vi grundige brukerintervjuer.

Basert på dataene vi samlet inn, opprettet vi personlighetsprofiler og kartla de viktigste ordene og ideene som hver personlighet assosierte med merkevaren. Etter å ha foreslått et utvalg av moodboards, opprettet vi de første skissene og til slutt to komplette designalternativer. Denne iterative tilnærmingen tillot IBIY å være tett involvert på hvert trinn, helt til den endelige designvalget

 

Har du et prosjekt i tankene? Ta kontakt

Se flere referanser